خدمات بخش شهرداری ها

خدمات بخش شهرداری ها و سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS

پیاده سازی سیستم های جامع و یکپارچه شهرسازی

ارائه مشاوره و پیاده سازی سیستم های اطلاعات جغرافیای GIS

ارایه مشاوره و اجرای پروژه بایگانی / آرشیو الکترونیکی

ارایه مشاوره و اجرای پروژه ممیزی املاک سطح شهر

ارایه مشاوره و اجرای پروژه کنترل و ردیابی خودرو / Tracking

ارایه مشاوره درخصوص اجرای شبکه های بی سیم / Wire Less Networking

ارایه مشاوره در خصوص امنیت اطلاعات و شبکه

ارایه مشاوره در خصوص مهندسی مجدد سازمان

ارایه مشاوره در خصوص چیدمان اداری

ارایه مشاوره درخصوص ساماندهی بایگانی

پشتیبانی نرم افزاری

ارائه مشاوره درخصوص طراحی شبکه های داخلی

آموزش سیستم های یکپارچه جامع شهرسازی

تماس با ما


بزرگراه مدرس شمال
ابتدای وحید دستگردی پلاک 217

021-22275513-15
021-22275504
info@itshahr.com

logo


© Copyright 2014 itshahr.com

جستجو